Tính nhanh. Số chẵn, số lẻ

Bài 1.             

a) Nếu tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ, thì tích của chúng có thể là một số lẻ được không? Tại sao?

b) Nếu tích của hai số tự nhiên là một số lẻ, thì tổng của chúng có thể là một số lẻ được không? Tại sao?

c) Trong hai số “tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể số này là chẵn, và số kia là lẻ được không?

Bài 2.      Không thực hiện phép tính, cho biết kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai?

a)  1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b)  1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115

c)  5674 x 163=6107835674

Bài 3.    Tổng của mười số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số nào? Tại sao?

Bài 4.        Tổng của 1989 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 là một số chẵn hay số lẻ? (mở rộng cho n số)

Bài 5.        Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24024.

Bài 6.    Có số tự nhiên nào nhân với 18 được 1988 không?

Bài 7.    Có thể tìm được một số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7 lại được một số tròn chục không?

Bài 8.           Có số tự nhiên nào nhân với chính nó được kết quả là một số viết bởi sáu chữ số 1 không? Tại sao?

Bài 9.        Trong các số 1990 ; 1993 ; 1995. Số nào có thể là tích của ba số tự nhiên liên tiếp?

Bài 10.   Có thể tìm được số tự nhiên n để :  1 + 2 + 3 + 4 +…+ n = 2010 hay không?

Bài 11.   Có thể tìm được hai số tự nhiên A và B sao cho:   (A + B) x (A – B) = 2010 hay không?

Bài 12.       Tìm chữ số tận cùng của tích

A = 1 x 3 x 5 x 7 x …. x  59

Bài 13.       Hiệu sau tận cùng là chữ số nào?

B = 32 \times 44 \times 75 \times 69 – 21 \times 49 \times 65 \times 55

Bài 14.       Kết quả của dãy tính sau tận cùng là chữ số nào?

C = 1991 x 1992 x 1993 x 1994 + 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999

Bài 15.       An có 4 mảnh giấy, em lấy một số mảnh rồi cắt mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn. Trong số này An lại lấy một số mảnh để cắt mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn, cứ thế mãi … liệu cuối cùng số mảnh thu được của An có thể là 2012 mảnh  được không? (2013, 2014 mảnh được không?)

Bài 16.             Cho A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 50. Hỏi có thể  thay hai số bất kì trong dãy bằng hiệu của chúng (số lớn – số bé) cho tới khi được kết quả là 0 hay không?

Bài 17.             Cho số a = 12345……, được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1. Số a có tận cùng là chữ số nào, biết số a có 103 chữ số? 1000 chữ số?

Bài 18.       Với 20 chữ số 5 và các dấu cộng, em hãy lập một tổng có   kết quả là 1000.

Bài 19.        Thêm dấu phép tính và dấu ngoặc đơn vào năm chữ số 3 để được kết quả lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5.

Bài 20.       Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách thích hợp:

a)              A=1758 x 43 + 57 x 1758

b)             B= 4357 x 26 x (630 – 315 x 2)

Bài 21.   Tính: \frac{45\times 16-17}{45\times 15+28}

Bài 22.  Tìm số x, biết:

a)  x\times 1945 = 1945 \times 1975

b) (x\times 25+ 2015) \times 2020 = (75 + 2015) \times 2020

c)  36 + 65\times 4 = \frac{x+140}{x} + 260

Bài 23.   Viết các tổng sau thành tích của hai thừa số:

a)         132+77+198

b)        5555 + 6767 + 7878

Bài 24.       Tính giá trị của biểu thức sau:

A = a + a + a +…+ a – 99  (có 99 số a). Với a = 1001

Bài 25.        Tìm số tự nhiên a để biểu thức: B = 1990 + 720 : (a– 6) có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó?

Bài 26.       Tìm số tự nhiên a để biểu thức:  C = (a-30) \times (a-29) \times ....\times (a-1) có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó?

Bài 27.       Tính nhanh:

a)              A = 123 + 132 + 213 + 231 + 312 + 321

b)         B = Tổng các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 3, 5, 7.

c)          C = Tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ ba trong bốn chữ số 1, 2, 3, 4.

d)         D = Tổng tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ bốn chữ số 2, 4, 6, 8.

e)          E = Tổng tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ bốn chữ số 0, 1, 2, 3.

Bài 28.       Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

a)              A = 2634  + 873 + 8374 – 4873 – 3634 + 626

b)             B = 7794 – (873 – 734) + (1873 – 794 – 734)

c)              C = 7364 – (8475 – 4555) – 364 + 445 + 475

d)             D = 89455 + 96730 – 96746 – 89730

e)              E = 123456789 + 234567891 + 345678912+ 456789123     + 567891234 + 678912345 + 789123456 + 891234567 + 912345678

Bài 29.  Tính nhanh

a)  A = 1 x 2 x 3 x … x 9 – 2 x 3 x 4 x .. x 9

b) B = 5  x 14 x 25 x 32 x 125 x 4

c)  C = (1763 + 7634 + 23 x 764) x (346 x 45 – 173 x 90)

d) D=(100–1 x 1) x (100-2 x 2) x ….x (100 – 10 x 10)

e)  E = 123 + 234 + 345+ 456 + 567 + 678 + 789 +891 + 912

Bài 30.       Tính nhanh

a)              A = 1 + 2 + 3 + 4 + ….  + 97 + 98 + 99

b) B = 21 \displaystyle \times 32 \displaystyle \times 43 – 21 \displaystyle \times 32 \displaystyle \times 40 – 21 \displaystyle \times 32 \displaystyle \times 3

c)  C = \displaystyle 1\frac{4}{7}\times \frac{8}{3}+2\frac{2}{3}\times \frac{17}{4}-\frac{8}{3}\times \frac{4}{7}-2\frac{2}{3}\times \frac{9}{4}

d) D = \displaystyle 2\frac{3}{5}+\frac{45}{7}+\frac{33}{5}-4\frac{6}{7}+\frac{24}{5}-\frac{22}{7}+\frac{4}{7}

e)  E = \displaystyle 2\frac{1}{11}\times 10\frac{1}{12}\times 2\frac{4}{25}\times 9\frac{1}{11}\times \frac{4}{69}\times \frac{15}{81}

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s